Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu / Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony www.nicamed.pl jest Nica Coolers Sp. z o.o., ul. Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków; wpis do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755596 , NIP 6762557276.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z Nica Coolers za pośrednictwem wiadomości mailowych kierowanych na adres e-mail: hello@nicacoolers.com

Podstawowe pojęcia

 • Operator Serwisu / Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 • Serwis – strony internetowe Spółki
 • Użytkownik / Użytkowni Serwisu – osoba fizyczna korzystająca z serwisów Spółki
 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (np. newsletter, mail, interakcje biznesowe, zamówienia, płatności)
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 4. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki umożliwiające analitykę zachowań użytkownika np. serwisu czy strony oraz umożliwiające dostosowanie jej treści do konkretnego odbiorcy (cele, okres przechowywania czy ich dostawca). Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk umożliwiających ulepszanie ich struktury i zawartości dzięki analizie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie następuje ponowne wylogowanie Użytkownik na każdej podstronie Serwisu
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • Użytkownicy Serwisu mają dowolność dokonywania zmian w ustawieniach w tym zakresie.
  • Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
  • Użytkownicy Serwisu mogą automatycznie blokować pliki cookies.
  • Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Udostępnianie danych

Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przetwarzanie części danych może być powierzone innym partnerom w granicach prawnie dozwolonych.

Przechowywanie danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych opiera się na podstawie prawnej do ich przetwarzania i występuje w przypadku:

 1. Zgody – do czasu jej cofnięcia, którą można cofnąć w dowolnym momencie.
 2. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji i/lub innych zapytań – do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji i/lub zapytań.
 3. Na potrzeby przechowywania dowodów w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.
 4. Na potrzeby analiz statystycznych dot. aktywności Użytkowników – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 5. Właściwych przepisów prawa – przez czas określony w odpowiednich przepisach.
 6. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 7. Do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.